Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

REGULAMIN XI EDYCJI LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 2009/2010

REGULAMIN ROZGRYWEK
XI EDYCJI LIGI HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
2009/2010

§ 1

1.      Organizatorami rozgrywek są:
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu
- Burmistrz Pisza

2.      Rozgrywki zostaną przeprowadzone na hali sportowej Gminnego Zespołu Szkół w Piszu od 21.11.2009 r.

3.      W rozgrywkach uczestniczą zespoły zgłoszone do 20.11.2009 r.

§ 2

1.      Drużyny występują w pięcioosobowym składzie w tym bramkarz. Cała ekipa może liczyć maksymalnie 15 zawodników.

2.      Drużynę obowiązują jednolite stroje ze stałymi numerami na koszulkach.

3.      Drużyna zostanie dopuszczona do rozgrywek po dostarczeniu organizatorom imiennej listy ze stałymi numerami zawodników i wpłacie wpisowego w wysokości 500,00 zł.

4.      Imienna lista musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, stały nr na koszulce, imię i nazwisko Kierownika zespołu wraz z telefonem kontaktowym do niego.

5.      Dopuszcza się dopisywanie zawodników w trakcie trwania ligi w przypadku, gdy drużyna przed rozgrywkami liczyła mniej niż 15 osób i po wpłaceniu wpisowego w wysokości 50,00 zł do kasy
M-GOSiR Pisz

§ 3

1.      Boisko 40x20 m. z bramkami 3x2 m.

2.      Mecze rozgrywane będą w soboty.

3.      Czas trwania meczu 2x15 min. z 5. min. przerwą.

4.      Zmiany zawodników w czasie meczu mogą następować dowolnie („lotne oraz w czasie przerw”) tylko na swojej połowie.

5.      Ilość zmian zawodników w trakcie meczu dowolna.

6.      Podczas zmiany na boisku nie może być więcej jak 5. zawodników łącznie z bramkarzem.

7.      W przypadku źle wykonanej zmiany (więcej zawodników na boisku) zespół zostanie ukarany 2 min. karą indywidualną.

§ 4

1.      Ustala się następująco punktację za rozegrane mecze:
- zwycięstwo 3 pkt
- remis 1 pkt
- porażka 0 pkt

2.      O miejscu w tabeli decydują w kolejności:
a. ilość zdobytych punktów,
b. wynik bezpośredniego spotkania,
c. różnica bramek,
d. większa liczba strzelonych bramek.

3.      Tabelę rozgrywek prowadzi organizator.

§ 5

1.      Drużyny kończące rozgrywki na 1, 2 i 3 miejscu otrzymają puchary oraz 3 komplety medali (złote, srebrne, brązowe), drużyny kończące Ligę na dalszych miejscach pamiątkowe statuetki.

2.      Przyznane będą wyróżnienia indywidualne w kategoriach:
- najlepszy strzelec (największa liczba zdobytych bramek),
- najlepszy bramkarz (Rada Ligi),
- najlepszy zawodnik (Rada Ligi).

3.      Dla zespołu grającego fair play przewidziane jest również wyróżnienie (najmniejsza ilość kar dyscyplinarnych).

§ 6

1.      Za grę niedozwoloną i niewłaściwe postępowanie będą stosowane kary zespołowe (rzut wolny bezpośredni, rzut karny i rzut wolny pośredni zgodnie z art. 12 gry w piłkę nożną), ponadto stosowane będą zgodnie z art. 12 kary indywidualne w postaci żółtych i czerwonych kartek.

2.      Za grę niedozwoloną poza art. 12 przepisów gry w piłkę nożną uważa się również „wślizg” oraz grę „bark w bark”.

3.      Za dotknięcie piłki w sufit lub elementy hali podyktowany zostanie rzut wolny pośredni, od strony trybun i drabinek aut wykonywany nogą z linii autowej (obowiązuje zakaz trzymania się drabinek, w wypadku trzymania dla drużyny przeciwnej podyktowany zostanie rzut wolny pośredni), piłka za drabinkami rzut sędziowski.

4.      Zawodnik ukarany żółtą kartką otrzymuje karę dodatkową 2 min., w przypadku udzielenie więcej niż jednej żółtej kartki dla jednego zespołu kara dodatkowa 2 min, zostaje odroczona (na boisku nie może grać mniej jak 3. zawodników + bramkarz).

5.      Druga żółta kartka w meczu wyklucza zawodnika z gry do końca meczu (czerwona kartka), a zespół po 2 min. może wprowadzić drugiego zawodnika.

6.      Bezpośrednia czerwona kartka, zawodnik traci prawo do gry do końca meczu, drużyna po 2 min. może wprowadzić innego zawodnika, a o wysokości kary decyduje Rada Ligi.

7.      Za trzy żółte kartki zawodnik otrzymuje karę meczu, sześć żółtych kartek dwa mecze.

8.      Za grę niezgłoszonego do rozgrywek zawodnika zespół zostanie ukarany walkowerem.

§ 7

1.      Gospodarz rozgrywek zapewni sędziego na każdy rozgrywany mecz oraz opiekę medyczną.

2.      Zespoły uczestniczące w rozgrywkach zostaną ubezpieczone od NW przez organizatora.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie zawodników.

4.      Organizator powołuje Radę Ligii w skład której wchodzi trzech przedstawicieli drużyn startujących, przedstawiciel organizatora i przedstawiciel składu sędziowskiego.

5.      Skład Rady Ligi:
1) Jerzy Malczyk – organizator

2) Marek Zuzga

3) Krzysztof Bąk

4) Adrian Hermasz

5) Sędzia

§ 8

Sprawy nie przewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rada Ligi i M-GOSiR w Piszu.

Data powstania: wtorek, 24 lis 2009 10:29
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2009 13:38
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 2090 razy