Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Cennik korzystania z obiektów M-GOSiR

 

Załącznik do zarządzenia nr 19/X/2015 z dnia 26 października 2015 r. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

 

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PŁYWALNI

(czepek obowiązkowy – koszt zakupu na pływalni 6,00 zł)

 1. WEJŚCIA INDYWIDUALNE I GRUPOWE
 2. 50-minutowe – od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 8.00 i od 18.00 do 21.30 oraz w soboty, niedziele i święta od 10.00 do 17.30 (od poniedziałku do piątku ostatnie wejście o godz. 20.50 oraz w soboty niedziele i święta ostatnie wejście o godz. 16.50 trwa 40 min)
 3. 35-minutowe – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.55

 

Dni tygodnia/godziny wejść

 

 

Osoby dorosłe

Dzieci,

młodzież i studenci (14–25 lat)

 oraz emeryci, renciści i inwalidzi

 

Dzieci do lat 13

Poniedziałek-piątek

6.00; 7.00 (50 min)

10,00 zł

8,00 zł

7,00 zł

Poniedziałek-piątek

od 8.00 do 17.55 (35 min)

10,00 zł

8,00 zł

7,00 zł

Poniedziałek-piątek (50 min)

18.00; 19.00; 20.00; 20.50 (40 min)

10,00 zł

8,00 zł

7,00 zł

Sobota, niedziela i święta (50 min)

10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 16.50 (40 min)

10,00 zł

8,00 zł

7,00 zł

 

Objaśnienia i uwagi:

 • emeryci, renciści i inwalidzi ze zniżki korzystają po okazaniu odpowiedniej legitymacji;
 • dzieci, młodzież i studenci korzystają ze zniżki po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej;
 • dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny;
 • posiadacze KARTY DUŻEJ RODZINY po okazaniu karty i dokumentu tożsamości - 50% ceny;
 • rezerwacji biletów dla grup należy dokonywać w biurze M-GOSiR w Piszu, ul. Mickiewicza 2, (nr tel. 87 423 28 23);
 • w przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

 

 1. REZERWACJE PŁYWALNI I TORÓW
 2. Rezerwacja pływalni na jedną jednostkę basenową – 230,00 zł (maksymalnie 35 osób w basenie).
 3. Rezerwacja  1 toru na pływalni – 54,00 zł (maksymalnie 7 osób na torze).

 

 1. WEEKENDOWE WEJŚCIA RODZINNE (sobota, niedziela)
 2. Dwoje rodziców + dwoje dzieci do lat 18 – 25,00 zł
 3. Dwoje rodziców + jedno dziecko lub jeden rodzic + dwoje dzieci do lat 18 – 20,00 zł
 4. Jeden rodzic + jedno dziecko do lat 18 – 15,00 zł

Objaśnienia i uwagi:

 • z oferty można skorzystać po okazaniu dowodu tożsamości/legitymacji.

 

 1. JACUZZI

Korzystanie z jacuzzi przez klientów indywidualnych wliczone jest w cenę wejścia na pływalnię.

Objaśnienia i uwagi:

 • w jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób;
 • cykl pracy jacuzzi wynosi 10 min.

 

 

 1. SAUNA
 2. Korzystanie z sauny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 8.00 i 18.00 - 21.30 oraz w soboty, niedziele i święta od 10.00 do 17.30 – wliczone w cenę wejścia na pływalnię.
 3. Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.55 – dopłata do biletu w wysokości 5 zł za jednostkę basenową.

Objaśnienia i uwagi:

 • z sauny należy korzystać zgodnie z regulaminem zamieszczonym przed wejściem do sauny,
 • w saunie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 10 osób.

 

 1. SIŁOWNIA

Wejście bez limitu czasowego – 7,00 zł

Objaśnienia i uwagi:

 • posiadacze KARTY DUŻEJ RODZINY po okazaniu karty i dokumentu tożsamości - 50% ceny.

 

 1. KARNETY – OFERTA SPECJALNA
 2. Karnet imienny na basen – 10 wejść do wykorzystania w okresie 2 miesięcy od daty zakupu – 80 zł.
 3. Karnet imienny na basen dla dzieci, młodzieży i studentów (14 – 25 lat)  oraz emerytów, rencistów i inwalidów – 10 wejść na pływalnię do wykorzystania w okresie 2 miesięcy od daty zakupu – 60 zł.
 4. Karnet imienny na basen dla dzieci do lat 13 – 10 wejść na pływalnię do wykorzystania w okresie 2 miesięcy od daty zakupu – 50 zł.
 5. Karnet imienny na siłownię – 10 wejść bez limitu czasowego do wykorzystania w okresie 2 miesięcy od daty zakupu – 50,00 zł.

 

Objaśnienia i uwagi:

 • M-GOSiR w Piszu nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane karnety lub pojedyncze wejścia,
 • z oferty można skorzystać po okazaniu dowodu tożsamości/legitymacji.

 

 

 1. GRUPY TRENINGOWE

 

Zajęcia grup treningowych mogą się odbywać po uprzedniej rezerwacji torów lub podpisaniu umowy z M-GOSiR w Piszu. Koszt rezerwacji jednego toru wynosi zgodnie z cennikiem 54 zł za jednostkę basenową (maksymalnie 7 osób na torze).

 

 1. INDYWIDUALNE PROWADZENIE ZAJĘĆ Z PŁYWANIA

 

 1. Podczas jednej jednostki basenowej indywidualne zajęcia z pływania mogą prowadzić jednocześnie maksymalnie 3 osoby (instruktorzy/trenerzy), pod warunkiem dostępności miejsca na torach.
 2. Osoba prowadząca zajęcia (instruktor/trener) jest zobowiązana do uiszczenia opłaty za wstęp kursantów oraz wykupienia biletu instruktorskiego (koszt biletu wynosi 15 zł za jedną jednostkę basenową) lub dokonania opłaty wg cennika poniżej:

 

                                      Liczba osób                                                                 cena za jednostkę basenową*

                                      1                                                                                      22 zł

                                      2                                                                                      29 zł

                                      3                                                                                      36 zł

                                      4                                                                                      43 zł

 

 *cena obejmuje wejście osoby prowadzącej zajęcia oraz kursantów

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 5/V/2015 z dnia 06 maja 2015 r. Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PŁYWALNI

(czepek obowiązkowy – koszt zakupu na pływalni 6,00 zł)

 1. WEJŚCIA INDYWIDUALNE
 2. 50-minutowe – od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 8.00 i od 18.00 do 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta od 10.00 do 18.00
 3. 35-minutowe – od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.55

 

Dni tygodnia/godziny wejść

 

 

Osoby dorosłe

Dzieci,

młodzież i studenci (14–25 lat)

 oraz emeryci, renciści i inwalidzi

 

Dzieci do lat 13

Poniedziałek-piątek

6.00; 7.00

10,00 zł/50 min

8,00 zł/50 min

7,00 zł/50 min

Poniedziałek-piątek

od 8.00 do 17.55

10,00 zł/35 min

8,00 zł/35 min

7,00 zł/35 min

Poniedziałek-piątek

18.00; 19.00; 20.00; 21.00

10,00 zł/50 min

8,00 zł/50 min

7,00 zł/50 min

Sobota, niedziela i święta

10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

10,00 zł/50 min

8,00 zł/50 min

7,00 zł/50 min

 

Objaśnienia i uwagi:

 • ostatnie wejście trwa 40 min (od poniedziałku do piątku – 21.00, soboty niedziele i święta – 17.00);
 • emeryci, renciści i inwalidzi ze zniżki korzystają po okazaniu odpowiedniej legitymacji;
 • dzieci, młodzież i studenci korzystają ze zniżki po okazaniu legitymacji szkolnej lub studenckiej;
 • dzieci do lat 3 – wstęp bezpłatny;
 • posiadacze KARTY DUŻEJ RODZINY po okazaniu karty i dokumentu tożsamości - 50% ceny;
 • instruktorzy prowadzący działalność zarobkową uiszczają opłatę wg cennika dla osób dorosłych (10 zł).

 

 1. WEJŚCIA GRUPOWE
 2. 50-minutowe – w soboty, niedziele i święta od 10.00 do 18.00
 3. 35-minutowe – od poniedziałku do piątku zgodnie z grafikiem wykorzystania pływalni.

 

Dni tygodnia/godziny wejść

 

 

Osoby dorosłe

Dzieci,

młodzież i studenci (14–25 lat)

 oraz emeryci, renciści i inwalidzi

 

Dzieci do lat 13

Poniedziałek-piątek

(zgodnie z grafikiem wykorzystania pływalni)

10,00 zł/50 min

8,00 zł/50 min

7,00 zł/50 min

Sobota, niedziela i święta

10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00

10,00 zł/50 min

8,00 zł/50 min

7,00 zł/50 min

Objaśnienia i uwagi:

 • ostatnie wejście trwa 40 min (od poniedziałku do piątku – 21.00, soboty niedziele i święta – 17.00);
 • rezerwacji należy dokonywać w biurze M-GOSiR w Piszu, ul. Mickiewicza 2, (nr tel. 87 423 28 23);
 • w przypadku umów długoterminowych istnieje możliwość negocjacji cen.

 

 1. REZERWACJE
 2. Rezerwacja pływalni na jedną jednostkę basenową – 230,00 zł (maksymalnie 35 osób w basenie).
 3. Rezerwacja  1 toru na pływalni – 49,00 zł (maksymalnie 7 osób na torze).

 

 1. WEEKENDOWE WEJŚCIA RODZINNE
 2. Dwoje rodziców + dwoje dzieci do lat 18 – 25,00 zł/50 min
 3. Dwoje rodziców + jedno dziecko lub jeden rodzic + dwoje dzieci do lat 18 – 20,00 zł/50 min
 4. Jeden rodzic + jedno dziecko do lat 18 – 15,00 zł/50 min

Objaśnienia i uwagi:

 • z oferty można skorzystać po okazaniu dowodu tożsamości/legitymacji.

 

 1. JACUZZI
 2. Korzystanie z jacuzzi przez klientów indywidualnych wliczone jest w cenę wejścia na pływalnię.

Objaśnienia i uwagi:

 • w jacuzzi może przebywać jednocześnie nie więcej niż 4 osoby.

 

 1. SAUNA
 2. Korzystanie z sauny od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 8.00 i 18.00 - 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta od 10.00 do 18.00 – wliczone w cenę wejścia na pływalnię.
 3. Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.55 – dopłata do biletu w wysokości 5 zł za jednostkę basenową.

Objaśnienia i uwagi:

 • z sauny należy korzystać zgodnie z regulaminem zamieszczonym przed wejściem do sauny,
 • w saunie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 10 osób.

 

 1. SIŁOWNIA
 2. Wejście bez limitu czasowego – 7,00 zł

Objaśnienia i uwagi:

 • posiadacze KARTY DUŻEJ RODZINY po okazaniu karty i dokumentu tożsamości - 50% ceny.

 

 1. KARNETY – OFERTA SPECJALNA
 2. Karnet na basen na okaziciela – 10 wejść do wykorzystania w okresie 2 miesięcy od daty zakupu – 80 zł
 3. Karnet na basen na okaziciela dla dzieci, młodzieży i studentów (14 – 25 lat) – 60,00 zł (10 wejść na pływalnię do wykorzystania w okresie 2 miesięcy od daty zakupu).
 4. Karnet na basen na okaziciela dla dzieci do lat 13 – 50,00 zł (10 wejść na pływalnię do wykorzystania w okresie 2 miesięcy od daty zakupu).
 5. Karnet na basen na okaziciela dla emerytów, rencistów i inwalidów – 60,00 zł (10 wejść na pływalnię do wykorzystania w okresie 2 miesięcy od daty zakupu).
 6. Imienny karnet kwartalny na basen – 420,00 zł (uprawnia do nieograniczonego korzystania z pływalni w okresie 3 miesięcy od daty zakupu – ważny po okazaniu dowodu tożsamości).
 7. Imienny karnet półroczny na basen – 790,00 zł (uprawnia do nieograniczonego korzystania z pływalni w okresie 6 miesięcy od daty zakupu – ważny po okazaniu dowodu tożsamości).
 8. Karnet na siłownię na okaziciela (10 wejść bez limitu czasowego do wykorzystania w okresie 2 miesięcy od daty zakupu) – 50,00 zł
 9. Imienny karnet kwartalny na siłownię – 150,00 zł (uprawnia do nieograniczonego korzystania z siłowni w okresie 3 miesięcy – ważny po okazaniu dowodu tożsamości).

 

Objaśnienia i uwagi:

 • M-GOSiR w Piszu nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane karnety lub pojedyncze wejścia.

 

 

 

 

 

Opłaty za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych
wprowadzone Zarządzeniem Nr 3/IX/2014 z dnia 22.09.2014 r. Dyrektora M-GOSiR Pisz

Obiekt

Cena

Czas

KORT TENISOWY

10,00 zł

1 godzina

STADION + SZATNIA

400,00 zł

1,5 godziny

PŁYWALNIA(czepek obowiązkowy - 6,00 zł)

Wejście

1 jednostka (35 minut)

Cena

Uprawnienia / Uwagi

Bilet normalny

10,00 zł

 

Bilet ulgowy

8,00 zł

studenci do 25. roku życia,

dzieci i młodzież do lat 18,

emeryci, renciści i inwalidzi

za okazaniem legitymacji

Bilet ulgowy

7,00 zł

dzieci do lat 13

Bilet dla instruktora
na 1 jednostkę

15,00 zł

instruktor nauki pływania, który prowadzi działalność zarobkową

Wejście weekendowe rodzinne

20,00 zł

15,00 zł

rodzice + 1 lub 2 dzieci do lat 13

rodzic + dziecko do lat 13

Wypożyczenie pływalni na 1 jednostkę

200,00 zł

max. 35 osób

Wypożyczenie 1 toru
na pływalni

54,00 zł

max. 7 osób

Karnet imienny
na pływalnię

80,00 zł

20zł bonifikaty

10 wejść (dotyczy biletów normalnych – 10 zł)

Siłownia

7,00 zł

1 wejście bez limitu czasowego

Karnet imienny
na siłownię

50,00 zł

20 zł bonifikaty

10 wejść (dotyczy biletów – 7 zł)

Wejście na pływalnię
dla posiadaczy KARTY DUŻEJ RODZINY

3,50 zł

5,00 zł

 

 

·dla dziecka do lat 13

·bilet ulgowy

za okazaniem karty i dokumentu tożsamości ze zdjęciem

Wejście na siłownię
dla posiadaczy KARTY DUŻEJ RODZINY

3,50 zł

·bilet ulgowy

za okazaniem karty i dokumentu tożsamości ze zdjęciem

 

Data powstania: środa, 31 gru 2008 09:03
Data opublikowania: środa, 31 gru 2008 09:04
Data edycji: wtorek, 3 sty 2012 10:16
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 6791 razy
Ilość edycji: 4