Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin stadionu

REGULAMIN STADIONU

1.      Stadion jest obiektem zamkniętym.

2.      Korzystanie z urządzeń sportowych indywidualnie i przez grupy zorganizowane dozwolone jest tylko za zgodą kierownictwa obiektu i pod opieką szkoleniowca lub nauczyciela.

3.      W czasie zajęć szkoleniowych i sportowych, uczestników obowiązuje odpowiedni strój sportowy dla danej dyscypliny.

4.      Za wypadki i zajścia w czasie treningów i zawodów odpowiadają opiekunowie grup ćwiczących i organizatorzy imprezy.

5.      Organizatorzy imprezy zapewniają opiekę medyczną i służby porządkowe.

6.      Za zaginiony, względnie zrujnowany sprzęt sportowy będący własnością ośrodka odpowiedzialność ponosi wypożyczający, zwracając koszty lub pokrywając równowartość szkody.

7.      Za zaginione przedmioty osób korzystających z obiektów M-GOSiR, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

8.      Zabrania się:

a)      Wnoszenia na obiekty sportowe M-GOSiR-u

-       napojów alkoholowych;

-       wszelkiego rodzaju broni i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;

-       butelek i pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i cuchnących;

-       fajerwerków, kul świecowych i innych przedmiotów pirotechnicznych;

b)     wchodzenia na obiekty sportowe przez płoty i ogrodzenia;

c)      wchodzenia na teren obiektów sportowych osobom w stanie nietrzeźwym;

d)     rzucania wszelkimi przedmiotami;

e)      palenia tytoniu;

f)      używania wulgarnego obraźliwego słownictwa;

g)     sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia kierownictwa M-GOSiR-u;

h)     załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

i)       zaśmiecania obiektów M-GOSiR;

j)       wprowadzania zwierząt.

9.      Troska o czystość i porządek oraz szanowanie zieleni i urządzeń obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie ośrodka.

10.  Osoby nie przestrzegające wymienionych wyżej przepisów zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

11.  Obiekt posiada 756 miejsc siedzących.

Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 14:10
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 14:13
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 2579 razy