Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin - Moje Boisko ORLIK

Regulamin porządkowy korzystania z kompleksu boisk sportowych

Moje boisko - Orlik 2012

 

1. Boiska są czynne w następujących terminach:

a) planowe zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego

poniedziałek - piątek godz. 8.00 – 15.00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

poniedziałek - piątek godz. 16.00 – 21.00

sobota godz. 13.00 – 18.00

niedziela godz. 13.00 – 18.00

2. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

3. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.

4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

5. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

7. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

8. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

9. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

10. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11 a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy,

f) zaśmiecania , wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku,

j) wprowadzania zwierząt,

k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

12. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły.

13. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt. 1 a:

a) M-GOSiR Pisz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu,

b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

Data powstania: środa, 14 kwi 2010 12:21
Data opublikowania: środa, 14 kwi 2010 12:22
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 3045 razy