Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin pływalni krytej

 

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI

 

1. ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

·         Prawo do korzystania z basenu posiadają zorganizowane grupy młodzieży szkolnej klubów sportowych, zakłady pracy po zawarciu umowy z M-GOSiR, oraz osoby indywidualne po wykupieniu biletów wstępu lub karnetu.

 

2.WARUNKI KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

·         Grupy młodzieży szkolnej mogą korzystać z basenu tylko i wyłącznie pod opieką nauczycieli, a członkowie klubów, organizacji, instytucji i zakładów pracy pod opieką osób do tego wyznaczonych  przez zakład pracy, którzy będą odpowiedzialni za sprawy organizacyjne.

·         Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 15 osób.

·         Maksymalna ilość kąpiących się w basenie wynosi 35 osób na jednostkę basenową.

·         Jednostka basenowa trwa 35 minut.

·         Każdy uczestnik powinien posiadać czysty strój kąpielowy:

*dziewczęta i kobiety - kostium kąpielowy

*chłopcy i mężczyźni - spodenki kąpielowe

*wszyscy czepki kąpielowe

·         Wejście na trybuny tylko w klapkach.

·         Osoby  bez odpowiedniego stroju nie będą wpuszczane na pływalnię.

·         Na terenie całego obiektu pływalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wprowadzania zwierząt, wnoszenia (parkowania) rowerów.

·         Wszystkich korzystających z basenu obowiązuje zachowanie czystości, przestrzeganie kultury życia codziennego.

·         Za wszystkie zniszczenia wynikłe z winy korzystających odpowiada materialnie najemca.

·         Osoby   korzystające z basenu zobowiązane są obowiązkowo korzystać z szatni na wierzchnie ubranie i buty oraz z szafek na ubrania osobiste.

·         Każda osoba otrzyma kluczyk do szafki i zobowiązana jest do jego zwrotu obsłudze po zakończeni zajęć.

·         W przypadku zagubienia lub innych przyczyn powodujących stratę kluczyka osoba taka zobowiązana jest pokryć wartość zamka, jego wymianę oraz paska sylikonowego w wysokości 80zł.

·         Podstawą do obciążenia stanowi niniejszy regulamin, oraz podpisane osobiście oświadczenia na okoliczność braku zwrotu kluczyka obsłudze pływalni.

 

3.ZASADY PORZĄDKOWE

·         Uczestnicy wchodzą na hall główny na 5 minut przed wyznaczonym terminem zajęć.

·         Przed wejściem na pływalnię korzystający obowiązani są dokładnie umyć się pod natryskiem każdy uczestnik powinien posiadać mydło i ręcznik.

·         Za wszystkie wartościowe przedmioty odpowiada ich właściciel. Przedmioty te powinno zdawać się do depozytu.

 

4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO I ŻYCIE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI

·         Za bezpieczeństwo i życie odpowiada prowadzący zajęcia tj. nauczyciel, instruktor, trener, ratownik.

·         Nauczyciele, instruktorzy, trenerzy i opiekunowie zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z niniejszym regulaminem.

·         O konieczności natychmiastowego opuszczenia basenu decyduje kierownik lub ratownik.

 

5.WSKAZÓWKI HIGIENICZNE DLA KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI

·         Nie należy korzystać z pływalni przy objawach choroby, silnego zmęczenia lub złego samopoczucia.

·         Nie należy pływać bezpośrednio po posiłku-Zajęcia na pływalni muszą być poprzedzone dokładnym umyciem całego ciała.

·         Zachowanie się w wodzie musi odpowiadać zasadom dobrego wychowania.

·         Wszelkie zaistniałe pogorszenia się samopoczucia w czasie kąpieli należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi.

·         Po zajęciach w basenie należy opłukać się pod natryskiem.

 

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

·         Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor M-GOSiR.

Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 14:08
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 14:09
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 3508 razy