Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach nieograniczonych

Pisz, dnia 16 marca 2010 r.

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2, 12-200 Pisz, ogłasza publiczne przetargi ustne nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości położonych na terenie miasta Pisz. (teren plaży miejskiej)

 

(sektor nr 1)

I. Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów

II. Opis nieruchomości:

- część działki nr 6 o pow. 0,2162 ha zabudowanej budynkiem hangaru oraz 4 domkami kampingowymi

- KW Nr 20900

- działka nr 994 o pow. 0,0888 ha zabudowana 3 domkami kampingowymi.

- KW Nr 20900,

Nieruchomość o łącznej powierzchni 0,3050 ha przeznaczona jest w całości do wydzierżawienia w celu prowadzenia
działalności gospodarczej wraz z mieniem znajdującym się na nieruchomości.

III. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy– 3.000 zł + 22 % VAT

IV. Wadium – 1.000 zł.

Minimalne postąpienie -100 zł.

 

(sektor nr 2)

I. Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów

II. Opis nieruchomości:

- część działki nr 6 o pow. 0,1780 ha zabudowana budynkiem gastronomicznym,

- KW Nr 20900, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomość przeznaczona jest w całości do wydzierżawienia w celu prowadzenia działalności gospodarczej wraz
z mieniem znajdującym się na nieruchomości.

III. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy– 5000 zł + 22 % VAT

IV. Wadium – 2.500 zł.

Minimalne postąpienie -100 zł.

 

(sektor nr 3)

I. Położenie nieruchomości - Pisz, Al. Turystów

II. Opis nieruchomości:

- część działki nr 6 o pow. 0,4030 ha - niezabudowana,

- KW Nr 20900, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszego ogłoszenia.

Nieruchomość przeznaczona jest w całości do wydzierżawienia w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

III. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres dzierżawy– 3000 zł + 22 % VAT

IV. Wadium – 1000 zł.

Minimalne postąpienie -100 zł.

 

Przetargi odbędą się dnia 12 kwietnia 2010 r.

o godz. 11:00 (sektor 1), godz. 12:00 (sektor 2), godz. 13:00 (sektor 3)

w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2.

 

Nieruchomości przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres od 19 kwietnia 2010 r. do 30 września 2010 r.

 

Wadium należy wpłacić na konto lub w kasie M-GOSiR Pisz, ul. Mickiewicza 2 do dnia 12.04.2010r. do godz.10:00 podając w tytule wpłaty nr sektora.

 

Szczegółowe informacje w biurze M-GOSiR Pisz, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 – 423 28 23 w godz. 7:00 – 15:00

Data powstania: poniedziałek, 22 mar 2010 14:53
Data opublikowania: poniedziałek, 22 mar 2010 14:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 kwi 2010 10:31
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 1996 razy