Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Cele i zadania Ośrodka

Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności realizującej zadania własne Gminy i Miasta Pisz w zakresie kultury fizycznej oraz zadania zlecone Gminie w tym zakresie. Działalność winna być prowadzona w taki sposób aby zapewnić optymalne zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej oraz optymalne wykorzystanie powierzonego mienia.

Cele i zadania Ośrodka realizowane są w szczególności poprzez:

   • propagowanie działań w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz ich wszechstronny rozwój,

 

   • organizowanie oraz współorganizowanie zawodów sportowych, imprez masowych i rekreacyjnych,

 

   • udostępnianie bazy sportowo - rekreacyjnej,

 

   • prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,

 

   • prowadzenie obiektów opisanych w §2 ust.2 należących do Ośrodka,

 

   • właściwą konserwację i rozbudowę bazy sportowej na terenie swojego działania,

 

   • świadczenie wszelkich usług mających na celu realizację celów statutowych Ośrodka, prowadzenie innej działalności gospodarczej celem pozyskania środków na realizacje celów statutowych,

 

   • wspieranie działalności klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej

 

   i innych organizacji prowadzących podobną działalność,

 

   • pomoc finansowa w zakresie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych

 

   w ramach przyznanych środków finansowych wg regulaminu dofinansowań,

 

           • prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej w zakresie statutowej działalności Ośrodka.

 

Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 12:31
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 12:32
Data edycji: poniedziałek, 23 lis 2015 10:17
Opublikował(a): Mariusz Kaszak
Zaakceptował(a): Mariusz Kaszak
Artykuł był czytany: 3443 razy
Ilość edycji: 3