Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności i kompetencje.

Podstawowym celem MGOSiR jest organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. Rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.

W szczególności do zadań MGOSiR należy:
• popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
• organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
• tworzenie, utrzymywanie i udostępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej,
• współdziałanie z placówkami oświaty, kultury oraz Szkolnym Związkiem Sportowym, klubami i stowarzyszeniami sportowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej.

Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 12:44
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 12:50
Data edycji: czwartek, 12 lut 2015 11:38
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 3016 razy
Ilość edycji: 1