Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Otwarte Mistrzostwa Pływackie 05.02.2009 r.

OTWARTE MISTRZOSTWA PŁYWACKIE MOS PISZ

OTWARTE MISTRZOSTWA PŁYWACKIE

Pisz 05.02.2009r.

REGULAMIN MISTRZOSTW

 

I.         ORGANIZATORZY

 

1.       Burmistrz Pisza

2.       Starosta Piski

3.       Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

4.       Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu

2.       Mazurskie WOPR Stacja Pisz-Łupki

 

II.        CEL IMPREZY

 

1.       Propagowanie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

2.       Propagowanie pływania jako dyscypliny sportowej dla każdego,

3.       Propagowanie działalności sekcji pływania i żeglarstwa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu,

4.       Propagowanie działalności MGOSiR w Piszu, Mazurskiego WOPR

 

III.      MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW

1.       Pływalnia M-GOSiR w Piszu

2.       Dnia 05.02.2009 r. godz. 11.00 - zapisy od 9:30

 

IV.      SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

 

1.       Zawody rozegrane będą zgodnie z programem zawodów oraz niniejszym regulaminem.

2.       Zapisy indywidualne w dniu zawodów jw.

3.       Klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców

Na Mistrzostwa wszyscy uczestnicy muszą zabrać ze sobą legitymację szkolną lub dokument poświadczający wiek dziecka.

4.       Konkurencje i kategorie wiekowe:

5 lat i młodsi: (2003 i młodsi)

v  15 m stylem dowolnym dziewcząt  i chłopców-  5 lat  i młodsi

 

Klasy „0”  (2002r.)

v  15 m stylem dowolnym dziewcząt  kl. „O” i młodsi

v  15 m stylem dowolnym  chłopców kl. „O” i młodsi

 

Klasy I (2001r.)

v  15 m stylem dowolnym dziewcząt

v  15 m stylem dowolnym chłopców

 

Klasy II (2000r.)

v  25 m stylem dowolnym dziewcząt

v  25 m stylem dowolnym chłopców

 

Klasy III (1999r.)

(1 wybrany lub 2 style  tj. dowolny lub  grzbietowy)

v  25 m stylem grzbietowym dziewcząt

v  25 m stylem grzbietowym chłopców

v  25 m stylem dowolnym dziewcząt

v  25 m stylem dowolnym chłopców

 

Klasy IV ( 1998r.)

(1 wybrany lub 2  style, tj. dowolny i grzbietowy)

v  25 m stylem grzbietowym dziewcząt

v  25 m stylem grzbietowym chłopców

v  25 m stylem dowolnym dziewcząt

v  25 m stylem dowolnym chłopców

 

Klasy V (1997r.)

(1 wybrany lub 2 style, tj. dowolny i grzbietowy)

v  50 m stylem grzbietowym dziewcząt

v  50 m stylem grzbietowym chłopców

v  50 m stylem dowolnym dziewcząt

v  50 m stylem dowolnym chłopców

 

Klasy VI (1996r.)

( 1 wybrany lub 2 style, tj. dowolny i grzbietowy)

v  50 m stylem grzbietowym dziewcząt

v  50 m stylem grzbietowym chłopców

v  50 m stylem dowolnym dziewcząt

v  50 m stylem dowolnym chłopców

5.       O kolejności miejsc zajętych w klasyfikacji końcowej decydują wyniki czasowe uzyskane przez każdego uczestnika.

 

V.       ZASADY UCZESTNICTWA

 

1.       W zawodach każdy uczestnik może startować:

v  w 1 konkurencji - uczestnicy :5 lat i młodsi ,  klas „0” , I, II,

v  w 1 lub 2 konkurencjach - uczestnicy z klas III,  IV, V, VI

2.       Zawody rozegrane będą w każdej konkurencji przy uczestnictwie minimum 2 zawodników

3.       Dzieci:5 lat (i młodsze), z klas „0” oraz klas I mogą uczestniczyć w zawodach tylko poprzez zgłoszenie dokonane przez rodzica lub pełnoletniego opiekuna oraz w jego obecności.

4.       Zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Pływackim mogą uczestniczyć
w zawodach, lecz będą objęci osobną klasyfikacją.

5.       W zawodach mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych powiatu Piskiego oraz przebywające w Piszu w okresie ferii zimowych, z  innych miejscowości.

6.       Uczestnicy zawodów startują w kategoriach wiekowych zgodnie  z rocznikiem urodzenia.

 

VI.     NAGRODY

 

1.       Dyplomy , medale i upominki za miejsce I-III.

2.       Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich pozostałych uczestników.

3.       Puchar dla najlepszego zawodnika i  najlepszej zawodniczki.

 

VII.    SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW - mgr  Małgorzata Niedźwiedzka

 

 

 

 

OTWARTE MISTRZOSTWA PŁYWACKIE

Pisz 05.02.2009r.

 

PROGRAM ZAWODOW

 

godz. 9.30 - zapisy uczestników, przygotowanie uczestników do zawodów

godz. 10.45 - odprawa sędziów (komisji sędziowskiej)

godz. 10.55 - zbiórka uczestników, sędziów

godz. 11.00 - uroczyste rozpoczęcie zawodów, przygotowanie uczestników do startu

 

ok. 11.15

1.       15 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców – 5 lat  i młodsi

2.       15 m stylem dowolnym dziewcząt  - kl”O”

3.       15 m stylem dowolnym chłopców  - kl”O”

4.       15 m stylem dowolnym dziewcząt         - kl. I

5.       15 m stylem dowolnym chłopców          - kl. I

v  POKAZ, DEKORACJE

 

6.       25 m stylem dowolnym dziewcząt         - kl. II

7.       25 m stylem dowolnym chłopców          - kl. II 

v   DEKORACJE

 

ok. 12.00

8.       25 m stylem grzbietowym dziewcząt     - kl. III

9.       25 m stylem grzbietowym chłopców      - kl. III           

10.   25 m stylem grzbietowym dziewcząt     - kl. IV

11.   25 m stylem grzbietowym chłopców      - kl. IV

 

v  POKAZ, DEKORACJE

ok. 12.30

12.   50 m stylem grzbietowym dziewcząt     - kl. V

13.   50 m stylem grzbietowym chłopców      - kl. V 

14.   50 m stylem grzbietowym dziewcząt     - kl. VI

15.   50 m stylem grzbietowym chłopców      - kl. VI

 

v   DEKORACJE

 

ok. 13:00

16.   25 m stylem dowolnym dziewcząt         - kl. III

17.   25 m stylem dowolnym chłopców          - kl. III

18.   25 m stylem dowolnym  dziewcząt        - kl. IV

19.   25 m stylem dowolnym chłopców          - kl. IV

 

v  POKAZ , DEKORACJE

 

ok. 13:30

 

 

20.   50 m stylem dowolnym dziewcząt         - kl. V

21.   50 m stylem dowolnym chłopców          - kl. V

22.   50 m stylem dowolnym dziewcząt         - kl. VI

23.   50 m stylem dowolnym chłopców          - kl. VI

 

v  DEKORACJE

 

ok. 14:00 - Zakończenie zawodów.

KOMUNIKAT

 

OTWARTYCH MISTRZOSTW PŁYWACKICH

MGOSiR PISZ,  MOS PISZ

z dnia 05.02.2009 r.

rozegranych na pływalni MG OSiR w Piszu

 

 

SĘDZIA GŁÓWNY ZAWODÓW  -  Małgorzata Niedźwiedzka

 

 

I.       FINAŁY

 

15 m stylem dowolnym dziewczęta 5 lat i młodsi

 

1.Katarzyna Darda                                                                                                   0:19,72

2.Elżbietka Witkiewicz                                                                                            0:24,59

3.Adrianna Biedrzycka                                                                                            0:28,52

4.Natalia Wierzbowska                                                                                            0:30,39

5.Aleksandra Olszewska                                                                                          0:45,66

 

15 m stylem dowolnym chłopcy 5 lat i młodsi

 

1.Klaudiusz Gleba                                                                                                    0: 22,82

2.Romek Olszak                                                                                                       0:27,94

3.Łukasz Bessman                                                                                                    0:29,97

4.Aleksander Ustaszewski                                                                                       0:34,71

5.Itan Ciborowski                                                                                                    0:39,65

6.Michał Piątek                                                                                                        0:40,77

 

15 m stylem dowolnym dziewczęta  kl. „O”

 

1.Wiktoria Mieczkowska                                                                                         0:21,02

2.Wiktoria Ryzińska                                                                                                 0:28,14

3.Paulina Wyszomierska                                                                                          0:55,71

 

15 m stylem dowolnym chłopcy- I klasa

 

1.Paweł Grabowski                                                               SP Muzyczna Pisz      0:16,61

2.Konrad Rurkowski                                                            SP 2 Pisz                    0:16,70

3.Stanisław Olszak                                                                SP Muzyczna Pisz      0:18,24

4.Piotr Darda                                                                        SP 1 Pisz                    0:21,04

 

15 m stylem dowolnym dziewczęta - I klasa

 

1.Sylwia Olizarowicz                                                            SP 1 Pisz                    0:11,21

2.Julia Gardocka                                                                   SP Muzyczna Pisz      0:11,31

3.Natasza Plona                                                                    SP 4 Pisz                    0:13,68

4.Julia Bessman                                                                     Gdańsk                       0:18,48

 

25 m stylem dowolnym dziewczęta  - II klasa

 

1.Julia Olachno                                                                     SP 2 Pisz                    0:22,26

2.Paulina Rurkowska                                                            SP 2 Pisz                    0:25,33

3.Kinga Plona                                                                       SP 1 Pisz                    0:27,93

4.Karolina Bajno                                                                   SP 2 Pisz                    0:29,39

5.Wiktoria Arciszewska                                                                                           0:30,02

6.Kinga Drągowska                                                              SP 2 Pisz                    0:30,17

7.Alicja Jankowska                                                               SP Muzyczna Pisz      0:33,02

8.Zuzanna Szymczyk                                                            SP Snopki                   0:33,55

9.Wiktoria Kożan                                                                  SP 2 Pisz                    0:37,36

 

 

25 m stylem dowolnym chłopcy - II klasa

 

1.Mikołaj Piątek                                                                    SP Muzyczna Pisz      0:21,45

2.Jakub Gentek                                                                     SP Kocioł Duży         0:23,52

3.Krystian Alicki                                                                   SP 2 Pisz                    0:24,24

4.Jakub Kuliś                                                                        SP Muzyczna Pisz      0:28,08

5.Patryk Piotrowski                                                              SP 2 Pisz                    0:30,13

6.Jakub Szmigiel                                                                   SP 4 Pisz                    0:31,49

7.Konrad Sucharski                                                              SP Trzonki                  0:32,20

8.Brandon Piotr Gołaś                                                          SP 1 Pisz                    0:39,95

9.Ignacy Olszak                                                                    SP Muzyczna Pisz      0:37,36

10.Kajetan Grabiec                                                               SP 2 Pisz                    0:57,24

 

25 m stylem grzbietowym dziewczęta - III klasa

 

1.Michalina Jurska                                                                SP 1 Pisz                    0:25,45

2.Magda Domańska                                                              SP 4 Pisz                    0:27,44

3.Kaudia Rybka                                                                    SP Trzonki                  0:31,36

4.Kamila Kania                                                                     SP 4 Pisz                    0:33,51

5.Wiktoria Kotowska                                                            SP 1 Pisz                    0:38,41

6.Karolina Kozłowska                                                          SP 4 Pisz                    0:42,33

7.Klaudia Sulewska                                                              SP 2 Pisz                    0:48,77

 

25 m stylem grzbietowym chłopcy – III klasa

 

1.Mateusz Bessman                                                           SP 2 Pisz                    0:24,14

2.Damian Skrodzki                                                            SP 4 Pisz                    0:25,44

3.Szymon Żuliński                                                             SP 1 Pisz                    0:27,94

4.Damian Kania                                                                 SP 4 Pisz                    0:30,07

 

25 stylem dowolnym dziewczęta – III klasa

 

1.Klaudia Rybka                                                                SP Trzonki                  0:24,56

2.Michalina Jurska                                                             SP 1 Pisz                    0:25,05

3.Wiktoria Charubin                                                          SP 1 Pisz                    0:26,07

4.Aleksandra Kopacz                                                         SP 4 Pisz                    0:26,83

5.Magda Domańska                                                           SP 4 Pisz                    0:26:90

6.Wiktoria Kotowska                                                         SP 1 Pisz                    0:30,61

7.Aleksandra Młynarczyk                                                  SP 1 Pisz                    0:31,55

8.Karolina Karwowska                                                      SP 4 Pisz                    0:31,72

9.Alicja Jerominek                                                             SP 4 Pisz                    0:32,15

10.Natalia Szczech                                                             SP 2 Pisz                    0:34,26

11.Klaudia Sulewska                                                         SP 2 Pisz                    0:36,04

12.Sara Kuźnicka                                                               SP 4 Pisz                    0:47,06

 

25 m stylem dowolnym chłopcy – III klasa

 

1.Mateusz Bessman                                                           SP 2 Pisz                    0:20,83

2.Piotr Kuczyński                                                                                                  0:22,22

3.Albert Cwaliński                                                             SP Białystok               0:22,76

4.Michał Idasz                                                                   SP Trzonki                  0:23,27

5.Szymon Żuliński                                                             SP 1 Pisz                    0:23,61

6.Piotr Olszewski                                                               SP 1 Pisz                    0:27,64

7.Damian Skrodzki                                                            SP 4 Pisz                    0:27,65

8.Daniel Stachelek                                                             SP 4 Pisz                    0:29,28

9.Paweł Borkowski                                                            SP 2 Pisz                    0:41,04

        

25 m stylem grzbietowym chłopcy - IV klasa

 

1.Igor Plona                                                                          SP 4 Pisz                    0:22,43

2.Dawid Sucharski                                                                SP Trzonki                  0:26,07

3.Kamil Malinowski                                                              SP 4 Pisz                    0:34,77

4.Maciej Łukasik                                                                   SP 4 Pisz                    0:47,27

5.Patryk Jabłoński                                                                 SP Muzyczna Pisz      0:18,43 Zrz.

6.Natan Ciborowski                                                              SP 4 Pisz                    0:18,06 Zrz.

 

25 m stylem grzbietowym dziewczęta - IV klasa

 

1.Anna Żebrowska                                                                SP Ruciane                 0:27,71

2.Weronika Zuzga                                                                 SP 4 Pisz                    0:28,21

3.Ola Jerominek                                                                    SP 4 Pisz                    0:28,78

4.Magdalena Bialik                                                               SP Kocioł Duży         0:32,99

5.Wiktoria Frączkowska                                                       SP 4 Pisz                    0:37,49

6.Daria Ryzińska                                                                   SP Muzyczna Pisz      0:20,43 Zrz.

7.Dominika Filipkowska                                                       SP 1 Pisz                    0:24,05 Zrz.

 

25 m stylem dowolnym dziewczęta – IV klasa

 

1.Dominika Filipkowska                                                       SP 1 Pisz                    0:18,25

2.Julita Pardej                                                                       SP Muzyczna Pisz      0:21,28

3.Monika Laszkowska                                                          SP 1 Pisz                    0:22,91

4.Anna Żebrowska                                                                SP Ruciane                 0:25,18

5.Ola Jerominek                                                                    SP 4 Pisz                    0:25,56

6.Natalia Mielnicka                                                               SP Muzyczna Pisz      0:26,06

7.Magdalena Bialik                                                               SP Kocioł Duży         0:27,10

8.Wiktoria Frączkowska                                                       SP 4 Pisz                    0:33,19

9.Patrycja Grabiec                                                                 SP 2 Pisz                    0:33,48

10.Weronika Zuzga                                                               SP 4 Pisz                    0:38,49

11.Daria Ryzińska                                                                 SP Muzyczna Pisz      0:17,25 Zrz.

 

25 m stylem dowolnym chłopcy – IV klasa

 

1.Szymon Zajkowski                                                            SP 1 Pisz                    0:18,20

2.Igor Plona                                                                          SP 4 Pisz                    0:18,68

3.Dawid Sucharski                                                                SP Trzonki                  0:19,86

4.Jakub Plona                                                                        SP Muzyczna Pisz      0:22,99

5.Bartłomiej Kozioł                                                               SP Trzonki                  0:31,52

6.Kamil Malinowski                                                              SP 4 Pisz                    0:34,69

7.Maciej Łukasik                                                                   SP 4 Pisz                    0:34,96

8.Natan Ciborowski                                                              SP 4 Pisz                    0:14,68 Zrz.

9.Patryk Jabłoński                                                                 SP Muzyczna Pisz      0:15,49 Zrz.

                                                          

50 m stylem grzbietowym dziewczęta  - V klasa

 

1.Weronika Domańska                                                          SP 4 Pisz                    0:50,32

2.Wanessa Zolich                                                                  SP 2 Pisz                    1:04,29

3.Weronika Szmyt                                                                SP 4 Pisz                    1:10,44

4.Gabriela Kucharska                                                            SP 4 Pisz                    1:11,45

 

50m stylem grzbietowym chłopcy – V klasa

 

1.Mateusz Szymanowski                                                      SP 2 Pisz                    1:05,93

2.Sebastian Ustaszewski                                                       SP 4 Pisz                    1:45,40

 

50 m stylem dowolnym dziewczęta – V klasa

 

1.Weronika Domańska                                                          SP 4 Pisz                    0:45,21

2.Magdalena Krauze                                                             SP 2 Pisz                    1:02,54

3.Weronika Szmyt                                                                SP 4 Pisz                    1:08,80

4.Gabriela Kucharska                                                            SP 4 Pisz                    1:09,29

5.Wanessa Zolich                                                                  SP 2 Pisz                    1:11,06

 

50 m stylem dowolnym chłopcy – V klasa

 

1.Robert Świerszcz                                                               SP Muzyczna Pisz      0:43,77

2.Szymon Bartnicki                                                              SP 4 Pisz                    0:44,34

3.Mateusz Szymanowski                                                      SP 2 Pisz                    0:51,42

4.Sebastian Ustaszewski                                                       SP 4 Pisz                    1:06,42

5.Karol Święconek                                                                SP 2 Pisz                    1:17,95

 

 

50 m stylem grzbietowym dziewczęta – VI klasa

 

1.Klaudia Horbacz                                                                SP 4 Pisz                    0:53,25

2.Emilia Białowarczuk                                                          SP Muzyczna Pisz      1:08,27

 

 

50 m stylem grzbietowym chłopcy – VI klasa

 

1.Mateusz Idasz                                                                    SP Trzonki                  1:04,61

 

50 m stylem dowolnym dziewcząt – VI klasa

 

4.Emilia Białowarczuk                                                          SP Muzyczna Pisz      1:09,94

 

50 m stylem dowolnym chłopcy – VI klasa

 

1.Hubert Bartnicki                                                                SP 4 Pisz                    0:41,79

2.Marek Pawłowski                                                              SP 2 Pisz                    0:44,52

3.Mateusz Idasz                                                                    SP Trzonki                  0:50,06

4.Natan Ciborowski                                                                                                 0:32,76 Zrz

5.Patryk Jabłoński                                                                                                    0:33,35 Zrz.

 

Najlepszy zawodnik – Mateusz Bessman ( Puchar ufundował Starosta Piski )

 

Najlepsza zawodniczka – Weronika Domańska ( Puchar ufundował Burmistrz Miasta Pisz )

 

 

W Otwartych Mistrzostwach Pływackich  MOS Pisz startowało 99 dzieci z 10 szkół podstawowych i młodsi.

 

 

                                                                                                  SĘDZIA GŁÓWNY

 

                                                                                                 Małgorzata Niedźwiedzka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 19 sty 2009 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sty 2009 14:51
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 2884 razy