Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Wydzierżawiający Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r, poz. 1843) informuje, że w dniu 19.05.2021r. o godzinie 14:00 dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie publicznego przetargu pisemnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Al. Turystów 1 w Piszu:

- część działki nr 6 o pow. 81,54 m2 zabudowana częścią budynku głównego o powierzchni 81,54 m2 – tawerna z funkcją sklepu.

Wybrano najwyższą ofertę Pawła Grzyb, 12 – 221 Ruciane – Nida, ul. Kwiatowa 7/25  wynoszącą 23.689,00 zł netto + 23% VAT rocznie.

Data powstania: piątek, 21 maj 2021 11:51
Data opublikowania: piątek, 21 maj 2021 11:53
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 409 razy