Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy Al. Turystów 1 w Piszu:

- część działki nr 6 o pow. 81,54 m2 zabudowana częścią budynku głównego o powierzchni 81,54 m2 – tawerna z funkcją sklepu.

Dyrektor Miejsko –Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z późn. Zm.) zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2021 roku dyrektor M-GOSiR Pisz wszczął w drodze publicznego przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące wydzierżawienia nieruchomości położonej przy Al. Turystów 1 w Piszu:

- część działki nr 6 o pow. 81,54 m2 zabudowana częścią budynku głównego o powierzchni 81,54 m2 – tawerna z funkcją sklepu.

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, mówiący o tym iż żadna z ofert nie spełniła wymogów formalnych postępowanie zostało unieważnione.

Data powstania: środa, 12 maj 2021 12:11
Data opublikowania: środa, 12 maj 2021 12:12
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 374 razy