Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

11.11.2013 OTWARTY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ

Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości o puchar Burmistrza Pisza   Data: 11 listopada 2013r. Godzina rozpoczęcia: 10:00 Miejsce: hala sportowa GZS (oś. Wschód) Kategoria OPEN! Ilość drużyn uczestniczących w turnieju jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia drużyn do 08.11.2013 !!! -  osobiście: M-GOSiR Pisz, ul. Mickiewicza 2, -  tel.: 87 423-28-23, 602-515-537 -  e-mail: mgosirpisz@wp.pl _______________________________________________________   REGULAMIN Otwartego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Pisza z okazji Święta Niepodległości 11.11.2013r. § 1 Organizatorami rozgrywek są: - Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu - Burmistrz Pisza Rozgrywki zostaną przeprowadzone na hali sportowej Gminnego Zespołu Szkół w Piszu 11.11.2013r. W rozgrywkach uczestniczy maksymalnie 6 drużyn. § 2 Drużyny występują w pięcioosobowym składzie w tym bramkarz. Cała ekipa może liczyć maksymalnie 15 zawodników. Drużynę obowiązują jednolite stroje ze stałymi numerami na koszulkach. Imienna lista musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, stały nr na koszulce, imię i nazwisko Kierownika zespołu wraz z telefonem kontaktowym do niego. Dopuszcza się dopisywanie zawodników w trakcie trwania turnieju w przypadku, gdy drużyna przed rozgrywkami liczyła mniej niż 15 osób. § 3 Czas trwania meczu 2x10 min. z 2. min. przerwą. Zmiany zawodników w czasie meczu mogą następować dowolnie („lotne oraz w czasie przerw”) tylko na swojej połowie. Ilość zmian zawodników w trakcie meczu dowolna. Podczas zmiany na boisku nie może być więcej jak 5. zawodników łącznie z bramkarzem. W przypadku źle wykonanej zmiany (więcej zawodników na boisku) zespół zostanie ukarany 2 min. karą indywidualną. § 4 Ustala się następująco punktację za rozegrane mecze: - zwycięstwo 3 pkt - remis 1 pkt - porażka 0 pkt O miejscu w tabeli decydują w kolejności: a. ilość zdobytych punktów, b. wynik bezpośredniego spotkania, c. różnica bramek, d. większa liczba strzelonych bramek. Tabelę rozgrywek prowadzi organizator.     § 5 Za grę niedozwoloną i niewłaściwe postępowanie będą stosowane kary zespołowe (rzut wolny bezpośredni, rzut karny i rzut wolny pośredni zgodnie z art. 12 gry w piłkę nożną), ponadto stosowane będą zgodnie z art. 12 kary indywidualne w postaci żółtych i czerwonych kartek. Za grę niedozwoloną poza art. 12 przepisów gry w piłkę nożną uważa się również „wślizg” oraz grę „bark w bark”. Za dotknięcie piłki w sufit lub elementy hali podyktowany zostanie rzut wolny pośredni, od strony trybun i drabinek aut wykonywany nogą z linii autowej (obowiązuje zakaz trzymania się drabinek, w wypadku trzymania dla drużyny przeciwnej podyktowany zostanie rzut wolny pośredni), piłka za drabinkami rzut sędziowski. Zawodnik ukarany żółtą kartką otrzymuje karę dodatkową 2 min., w przypadku udzielenie więcej niż jednej żółtej kartki dla jednego zespołu kara dodatkowa 2 min, zostaje odroczona (na boisku nie może grać mniej jak 3. zawodników + bramkarz). Druga żółta kartka w meczu wyklucza zawodnika z gry do końca meczu (czerwona kartka), a zespół po 2 min. może wprowadzić drugiego zawodnika. Bezpośrednia czerwona kartka, zawodnik traci prawo do gry do końca meczu, drużyna po 2 min. może wprowadzić innego zawodnika, a o wysokości kary decyduje Rada Ligi. Za trzy żółte kartki zawodnik otrzymuje karę meczu, sześć żółtych kartek dwa mecze. Za grę niezgłoszonego do rozgrywek zawodnika zespół zostanie ukarany walkowerem. § 6 Gospodarz  rozgrywek zapewni sędziego oraz opiekę medyczną. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone mienie zawodników. § 7 Sprawy nie przewidziane niniejszym regulaminem rozstrzyga Rada Ligi i M-GOSiR w Piszu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 paź 2013 14:23
Data opublikowania: czwartek, 17 paź 2013 14:28
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 2349 razy