Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

2 edycja RAJDU ROWEROWEGO "ŻYJ ZDROWO - ROWEROWO", 25.05.2013r.

25.05.2013r. około 60 cyklistów wzięło udział w II edycji wielopokoleniowego rajdu „ŻYJ ZDROWO-ROWEROWO” zorganizowanego przez Urząd Miejski w Piszu i Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu. Uczestnicy rajdu mieli do pokonania ok. 24 kilometrową malowniczą trasę PUSZCZAŃSKĄ, która przebiegała od granic Pisza przez wieś Pogobie Średnie, Leśniczówkę Kulik i wieś Jabłoń.

O godz. 10:30 cykliści zostali pouczeni o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Wyruszyli spod biura M-GOSiR Pisz i kierowali się na południe w kierunku wsi Pogobie Średnie. Przy świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim, zrobili małą przerwę na regenerację sił. Mieszkańcy wsi bardzo miło przywitali wszystkich uczestników rajdu, zorganizowali bufet kawowy i poczęstunek. Po krótkiej przerwie i mile spędzonym czasie z mieszkańcami Pogobia ruszyli dalej. Po około godzinie dojechali do Leśniczówki Kulik. Przy muzyce, ognisku i grillu wspólnie biesiadowali. Odbyło się kilka konkurencji sportowo-rekreacyjnych, zostały wręczone upominki dla wszystkich uczestników i nagrody dla zwycięzców. Nagrodami były: akcesoria rowerowe, koszulki, maskotki. Mimo deszczu, cyklistów nie opuszczał humor.

Pierwszą konkurencją był „Przejazd po desce”. W jak najkrótszym czasie trzeba było wjechać na deskę, przejechać po niej i przejechać linię mety. Ta konkurencja cieszyła się największa frekwencją cyklistów. I miejsce z czasem 0:06,01 zajął Pan Kamil Sawicki, II miejsce z czasem 0:08,21 zajęła Pani Ewelina Dobrowolska i III miejsce Piotr Bobowik z wynikiem 0:08,84.

Konkurencja „Żółwia jazda” polegała na jak najwolniejszej jeździe rowerem na odcinku około 20m. Z wynikiem 0:36,14 na I miejscu uplasował się Pan Jerzy Karwowski. II miejsce przypadło Piotrkowi Bobowik z wynikiem 0:34,84. III miejsce zajęła Pani Ewelina Dobrowolska, która ten sam odcinek pokonała w 0:34,62.

Kolejną konkurencją był „Slalom między pachołkami”. w jak najkrótszym czasie trzeba było wykonać slalom między ustawionymi dość rzadko pachołkami. W tej konkurencji wystartowało 12 cyklistów. I miejsce zajął najmłodszy uczestnik rajdu Eryk Sawicki. Na II miejscu był Mikołaj Kowalczyk, zaś III miejsce zajął Pan Kamil Sawicki.

Ostatnią konkurencją był Quiz rowerowy. Trudno było wyłonić nam zwycięzców, gdyż wszyscy odpowiadali prawidłowo. Piątka uczestników quizu otrzymała nagrody.

Miło nam organizatorom, że w tak licznym i zacnym gronie mogliśmy spędzić sobotnie popołudnie. Nasze działania związane z promocją aktywnego trybu życia i podnoszenia jakości życia mieszkańców Gminy Pisz przynoszą efekty, które wcześniej sobie założyliśmy.

Burmistrz Pisza serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym ludziom i instytucjom za sprawne zorganizowanie i przebieg rajdu rowerowego, w szczególności:

-Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piszu,

-Piskiemu Domowi Kultury,

-Komendzie Straży Miejskiej w Piszu,

-Komendzie Powiatowej Policji w Piszu.

___________________________________________

Trasa II edycji wielopokoleniowego rajdu

ŻYJ ZDROWO-ROWEROWO

Pisz – Pogobie Średnie – Leśniczówka Kulik – Jabłoń – Pisz

Pisz – Leśniczówka Kulik, 25.05.2013r.

Harmonogram:

godz. 10:00

Zbiórka uczestników rajdu przed biurem M-GOSiR Pisz na ul. Mickiewicza 2 w Piszu, przeszkolenie w zakresie bezpiecznego poruszania się po drodze i omówienie regulaminu rajdu rowerowego, przygotowanie się do jazdy.

godz. 10:30

Start rajdu. Wyruszamy spod biura M-GOSiR Pisz, kierujemy się na wschód tj. ul. Wąska, ul. Klementowskiego, ul. Gdańska, następnie skręcamy w lewo kierujemy się do wsi Pogobie Średnie.

godz. 11:00

Dojeżdżamy do wsi Pogobie Średnie, tutaj przy świetlicy wiejskiej robimy krótką przerwę na regenerację sił.

godz. 12:00

Kierujemy się na południe tj. do Leśniczówki Kulik.

godz. 13:00

W Leśniczówce Kulik robimy dłuższą pauzę. Tutaj czeka na wszystkich miła niespodzianka. Wspólnie biesiadujemy przy grillu i ognisku. Odbywa się kilka konkurencji sportowo-rekreacyjnych, zostają wręczone upominki dla zwycięzców. Na pamiątkę spotkania zostanie zrobione WSPÓLNE ZDJĘCIE.

godz. 17:00

Powrót do miejsca startu a zarazem mety rajdu rowerowego.

 

WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW przy M-GOSiR Pisz, ul. Mickiewicza 2

czynna dn. 25.05.2013r. od godz.10:00 do wyczerpania sprzętu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ!

Informacji o rajdzie udzielają pracownicy M-GOSiR Pisz tel. 87 423 28 23

Zapisy do 25.05.2013r.

ZAPRASZAMY!

Sport to zdrowie!

 

 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORGANIZATORZY:

 

BURMISTRZ PISZA – JAN ALICKI

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PISZU

                                                                                   

Regulamin II edycji wielopokoleniowego rajdu

ŻYJ ZDROWO - ROWEROWO

I. Cel rajdu

1.       Popularyzacja turystyki rowerowej oraz aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Gminy Pisz i turystów,

2.       Promocja aktywnego trybu życia,

3.       Udostępnianie sprzętu sportowego dla mieszkańców gminy Pisz i turystów,

4.       Promocja lokalnych walorów turystyczno-krajoznawczych obszaru Gminy Pisz,

5.       Upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych.

II. Organizator

1.       Gmina Pisz, Urząd Miejski w Piszu, ul. G.Gizewiusza 5

Współorganizator:

2.       Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, ul. Mickiewicza 2

III. Termin i miejsce rajdu

Termin: sobota 25.05.2013r.

IV. Harmonogram rajdu

godz. 10:00

Zbiórka uczestników rajdu przed biurem M-GOSiR Pisz na ul. Mickiewicza 2 w Piszu, przeszkolenie w zakresie bezpiecznego poruszania się po drodze i omówienie regulaminu rajdu rowerowego, przygotowanie się do jazdy.

godz. 10:30

Start rajdu. Wyruszamy spod biura M-GOSiR Pisz, kierujemy się w lewo tj. ul. Mickiewicza, ul. Klementowskiego, ul. Gdańska, następnie skręcamy w lewo kierujemy się do wsi Pogobie Średnie.

godz. 11:00

Dojeżdżamy do wsi Pogobie Średnie, tutaj przy świetlicy wiejskiej robimy krótką przerwę na regenerację sił.

godz. 12:00

Kierujemy się na południe tj. do Leśniczówki Kulik.

godz. 13:00

W Leśniczówce Kulik robimy dłuższą pauzę. Wspólnie biesiadujemy przy grillu. Odbywa się kilka konkurencji sportowo-rekreacyjnych, zwycięzcy otrzymują upominek. Na pamiątkę zostanie zrobione zdjęcie grupowe.

godz. 17:00

Powrót do miejsca startu a zarazem mety rajdu rowerowego.

Długość trasy: ok. 24 km

IV. Warunki uczestnictwa

1.       Udział w rajdzie jest bezpłatny.

2.       Uczestnikiem rajdu rowerowego może zostać każda osoba, której stan zdrowia pozwala na udział.

3.       W rajdzie mogą brać udział:

– osoby niepełnoletnie w wieku do 12 lat pod opieką rodziców lub dorosłego opiekuna

– osoby niepełnoletnie od 13 lat mogą brać udział w rajdzie rowerowym pod warunkiem, iż rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na ich udział w rajdzie. Wzór zgody, jest załącznikiem do regulaminu.

4.       Uczestnicy rajdu zobligowani są do obowiązkowego podporządkowania się kierownictwu rajdu.

5.       Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie dla współorganizatora wypełnionej karty zgłoszenia do 25.05.2013 roku (karta zgłoszenia jest załącznikiem do regulaminu) oraz przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu. Kartę zgłoszenia można wysłać pocztą lub zostawić osobiście w biurze M-GOSiR Pisz (ul. Mickiewicza 2, Pisz) lub wysłać e-mailem na adres: mgosirpisz@wp.pl.

6.       Przy zapisie należy podać niezbędne dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, wiek oraz pisemną zgodę rodziców lub osób prawnych - w przypadku osób niepełnoletnich).

V. Obowiązki uczestnika rajdu

1.       Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest bezwzględne przestrzeganie regulaminu oraz podporządkowanie się decyzjom organizatora rajdu.

2.       Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości oraz niezbędnej wiedzy i umiejętności dotyczących poruszania się po drogach.

3.       Udział w rajdzie odbywa się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność i zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.

4.       Jazda powinna odbywać się w szyku, każdy uczestnik dostosowuje swoją prędkość do umiejętności oraz warunków panujących na drodze.

5.       Każdy manewr na drodze musi być odpowiednio zasygnalizowany oraz przeprowadzony z upewnieniem o możliwości bezpiecznego jego wykonania.

6.       Postoje należy organizować poza jezdnią w taki sposób, aby nie tarasować drogi innym uczestnikom.

7.       Uczestnicy rajdu biorą pełną odpowiedzialność za właściwy stan techniczny posiadanych pojazdów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju muszą odbywać się w bezpiecznym miejscu, na poboczu, tak, aby nie tarasowały drogi innym uczestnikom rajdu.

8.       Wszyscy uczestnicy są proszeni o niezaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

VI. Obowiązki organizatora

1.       Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za rzeczy zaginione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie rowerowym.

2.       Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu.

3.       Organizator zapewnia oznaczenie szlaku rajdu.

4.       Organizator zapewnia pomoc medyczną.

5.       Organizator zapewnia ciepły posiłek podczas rajdu dla zgłoszonych osób.

6.       Organizator uhonoruje nagrodami zwycięzców konkurencji zorganizowanych podczas rajdu.

7.       Organizator umożliwi wypożyczenie sprzętu sportowego tj,. roweru dla pierwszych 20 osób, które chcą uczestniczyć w rajdzie.

VII. Postanowienia końcowe

1.       Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście;

2.       Zaleca się, aby uczestnik rajdu był wyposażony w kask rowerowy, oświetlenie rowerowe oraz w ubranie dostosowane do aury pogodowej;

3.       Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu;

4.       Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu mogą być wykorzystywane przez organizatora;

5.       Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego przestrzegania;

6.       Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu oraz samowolna zmiana trasy rajdu powodują wykluczenie z rajdu.

7.       Udział w rajdzie jest dobrowolny, każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

8.       Każdy uczestnik imprezy wypełniając i podpisując listę, kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów rajdu (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

Załączniki:

1.       Karta zgłoszenia.

2.       Zgoda opiekunów prawnych na udział osób niepełnoletnich w imprezie.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 24 kwi 2013 10:43
Data opublikowania: środa, 24 kwi 2013 10:49
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 2881 razy