Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 6/V/2008 w sprawie wprowadzenia Regulaminu stadionu M-GOSiR Pisz

ZARZĄDZENIE NR 6/V/2008

z dnia 30 maja 2008 r.

 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu stadionu M-GOSiR Pisz

 

 

§1

 

Nadaję nowy regulamin stadionu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

REGULAMIN STADIONU

1.      Stadion jest obiektem zamkniętym.

2.      Korzystanie z urządzeń sportowych indywidualnie i przez grupy zorganizowane dozwolone jest tylko za zgodą kierownictwa obiektu i pod opieką szkoleniowca lub nauczyciela.

3.      W czasie zajęć szkoleniowych i sportowych, uczestników obowiązuje odpowiedni strój sportowy dla danej dyscypliny.

4.      Za wypadki i zajścia w czasie treningów i zawodów odpowiadają opiekunowie grup ćwiczących i organizatorzy imprezy.

5.      Organizatorzy imprezy zapewniają opiekę medyczną i służby porządkowe.

6.      Za zaginiony, względnie zrujnowany sprzęt sportowy będący własnością ośrodka odpowiedzialność ponosi wypożyczający, zwracając koszty lub pokrywając równowartość szkody.

7.      Za zaginione przedmioty osób korzystających z obiektów M-GOSiR, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

8.      Zabrania się:

a)      Wnoszenia na obiekty sportowe M-GOSiR-u

-        napojów alkoholowych;

-        wszelkiego rodzaju broni i przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk;

-        butelek i pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, farbujących i cuchnących;

-        fajerwerków, kul świecowych i innych przedmiotów pirotechnicznych;

b)      wchodzenia na obiekty sportowe przez płoty i ogrodzenia;

c)      wchodzenia na teren obiektów sportowych osobom w stanie nietrzeźwym;

d)     rzucania wszelkimi przedmiotami;

e)      palenia tytoniu;

f)       używania wulgarnego obraźliwego słownictwa;

g)      sprzedawania towarów lub kart wstępu bez zezwolenia kierownictwa M-GOSiR-u;

h)      załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

i)        zaśmiecania obiektów M-GOSiR;

j)        wprowadzania zwierząt.

9.      Troska o czystość i porządek oraz szanowanie zieleni i urządzeń obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie ośrodka.

10.  Osoby nie przestrzegające wymienionych wyżej przepisów zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

11.  Obiekt posiada 756 miejsc siedzących.

 

Data powstania: wtorek, 9 gru 2008 09:48
Data opublikowania: wtorek, 9 gru 2008 12:42
Opublikował(a): Wojciech Stawecki
Zaakceptował(a): Wojciech Stawecki
Artykuł był czytany: 2521 razy